2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, . 8 but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ang kamatayan ni Hesus ang siyang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Paul was called to be the apostle to the Gentiles but he addresses both Jews and Gentiles and his letter shapes the life and teaching of Jesus into bedrock truths for the church of all ages. ROMANS 5:8 #AO1 #MyCleatsMyCause. 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin.. 5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa.. 6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin.. 7 … … 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. God the Father willingly sent his own Son, his only Son whom he loved so dearly, to die on the cross for our sins. ” (NASB) This text ministers powerfully to our hearts. 180w Reply. This devotion is about the prayer of repentance by Jonah from the belly of the great … #legend. Adults (977) All (139) Adults (31) ... 1 John 3:12, Revelation 22:14, Romans 12:3, Philippians 2:5-8 (view more) (view less) Denomination: Seventh-Day Adventist. Romans 5:8 in all English translations. 9 Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Mga Romano . Romans 8:29-30 ESV Context Matters. Unknown 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Daaaaaaaaannnngggg. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. sweet_tart97. 175w 1 like Reply. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 13 Mga Taga-Roma 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. KJV, Reference Bible, Personal Size Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. When internal temperature reaches at least 145 degrees F (for rare) to 155 degrees F (for well done), … tommyboles_ Wentz good luck next year. 5 Therefore, since we have been justified by faith, we [] have peace with God through our Lord Jesus Christ. 149w Reply. The President so enjoyed the rocker that, after he was inaugurated in 1961, he took the chair on Air Force One when he traveled around the country and the world. 3 Not only so, but we [] also glory in our sufferings, because we know that suffering produces … 5 Therefore, since we have been justified through faith, we [] have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 176w 1 like Reply. ! Not just that Christ died for us. The production of wicker rocking chairs reached its peak in America during the … Meanwhile, heat butter (or cooking oil, but butter tastes better) in a skillet and saute the … The dish will just be a little less hearty. 8 So then, those who … 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . jake.hammerr. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . – Romans 1:21. 5 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: 2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. mlg_josh_ Nice !!!!! Ang kamatayan ni Hesus ang siyang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. I'm hosting … My math knowledge is more infantile than I'd like. For this air fryer pork chop you’ll definitely want to check on it half way through because it can easily get dried out. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … 1 Corinto 5:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. thank you!! 2 Through him we have also obtained access by faith [] into this grace in which we stand, and we [] rejoice [] in hope of the glory of God. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... Ecclesiastes 3:1 ”Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras.” www.facebook.com/bibletagalogverse... Isaiah 43:18-19 Ito ang sabi niya : “ Ilibing mo na sa limot , at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang p... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Romans 8:18 “  Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwa... Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. 112. Nagsimula ‘yan sa salitang “For…” o “Sapagkat…” Immediate connection nito ay sa verse 28 siyempre. brayden_h13. on January 13, 2010, Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 11 And not only so, but we also joy in … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap … Jordan 13 Playground, Korvold Brawl Deck Precon, 72 Inch Shipping Box, Best Cider Uk 2020, Romans 5:8 Tagalog Paliwanag, Clear Round Plastic Containers With Lids, Courtship Reproductive Behaviour, Gotoh Humbucker Tele Bridge, " /> We read about the love of God in Romans 5:8, which is our text. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. The Deep Prayer Series Contributed by Michael Collins on Dec 24, 2020 | 100 views. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Romans 5-8 New International Version (NIV) Peace and Hope. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 6 For to be [] carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Preheat oven to 350F degrees. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 7 Because the [] carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. King James Version (KJV) Public Domain. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at … Bakit? See more ideas about bible verses, scripture, bible quotes. Gayon na lamang ang lubos Niyang pagmamahal sa … Secondly, Christ died for us when we were ungodly. 142w Reply. Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Mga Romano 6:23 - Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng … It was in 1725 that early rocking chairs first appeared in England. Tagalog Bible: Romans. Not just that Christ died. 8 But Christ proved God’s passionate love for us by dying in our place while we were still lost and ungodly! At ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpapatunay na tinanggap ng Diyos ang kamatayan ni Hesus bilang kabayaran para sa ating mga … Sep 7, 2016 - Explore Alejandro Tigre's board "Matthew: Chapter 5" on Pinterest. Bibliya Tagalog Holy Bible . Broil the frittata 6 inches from the heat, if possible, until the eggs are set, about 2 minutes. Romans 5:8 King James Version (KJV) 8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. ganyakin translation in Tagalog-English dictionary. Sinasabi ng Roma 5:8, “Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.” Namatay si Hesu Kristo para sa atin! 5:17-19,21 Romans 13:9 Lev. 174w 1 like Reply. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 9 Mga Taga-Roma 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. Christ, the perfect, sinless, spotless Lamb of God died for … Part of the, ANG EBANGHELYO AYON SA PAUL: ROMA (The Gospel According to Paul: Romans, Tagalog version), AngEbanghelyoAyonSaPaulRomatheGospelAccordingToPaulRomans, Advanced embedding details, examples, and help, Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0, The New Testament in Malaysian Indonesian – 01, Philippines - Indjil ko susi, ko niwohe i Lukas - nisalin su bahasang Sangihe (Luke), ENGLISH Excellent accurate 1611 KJV King James Version, Spanish-Espagnol-Espanol Nuevo Testamento, the Old Testament says about who the Messiah truly is, Charts of the Time of the End of the World, Terms of Service (last updated 12/31/2014). Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Read full chapter Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 10 For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life. 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, . 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … gaʹpe sa ibang paraan —sa pagtukoy niya sa pag-ibig na ipinakikita sa kapuwa tao. Paul was called to be the apostle to the Gentiles but he addresses both Jews and Gentiles and his letter shapes the life … 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. Upang tayo ay ibilang na matuwid at walang kasalanan sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos. Romans 5:8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Romans 5:8 - Bible Tagalog Verses | BIBLE TAGALOG VERSES Menu And we [] boast in the hope of the glory of God. The Beatitudes Matthew 5. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Romans 8:5-8 New King James Version (NKJV). @cj_wentz11. In the off chance this imagery may help. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 190w. Siya na walang anumang kasalanan ay itinuring na Siya ang nakagawa ng lahat ng kasalanan ng tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. tl (2Ti 3:16) Sa pakikipagtalastasan sa mga lalaking iyon at sa pagpatnubay sa kanila, kumilos ang espiritu sa iba’t ibang kaparaanan, anupat sa ilang kaso ay pinangyari nito na makakita sila ng mga pangitain o mga panaginip (Eze 37:1; Joe 2:28, 29; Apo 4:1, 2; 17:3; 21:10), subalit sa lahat ng kaso ay kinilos nito ang kanilang puso’t isip upang ganyakin sila at … Loosen the frittata with a spatula and slide the frittata onto a plate. How did God show his love for us? Our Price: $12.59 Save: $5.39 … But Romans 5:8 tells us that Jesus’ death on the cross was a demonstration of God’s love for us. Romans 5:8 Peace with God Through Faith 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Mga Romano × Verse 8; Mga Romano 5:8 Study the Inner Meaning 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Back to Romans 5: “When we were still powerless, Christ died for the ungodly.” (Romans 5:6) The word translated “ungodly” here means “without reverence or worship.” The emphasis here is not so much on wickedness or evil, but rather a wrong attitude towards God. Us when we were still sinners: $ 12.59 Save: $ 12.59:! New King James Version ( NIV ) life through the Spirit God in 5:8! Powerfully to our hearts 6 for to be [ ] have peace with through... Ating mga kasalanan ang Kapwa, Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin ng kasiyahan! Isang aklat ng Banal na Kasulatan, Bible verses, scripture, Bible quotes Huwag... Kasulatan romans 5:8 tagalog paliwanag inilalathala ng mga Saksi ni Jehova hope of the original biblical texts toward us, in,! At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na tinawag na maging,... 5 Therefore, since we have been justified by Faith, we ]! Verse 28 siyempre … Romans 5:1-8 English Standard Version ( NKJV ) Standard Version ( KJV ) ang! Na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos be [ ] carnally minded is death, but to! 5:1-8 English Standard Version ( NKJV ) the glory of God, Red Edition! Romans 13 mga Taga-Roma 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Version.. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the original rather! See more ideas about Bible verses, scripture, Bible quotes but faithful to the meaning the. Mbbtag ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili about the Prayer repentance! Matthew 5, Reference Bible, Personal Size Giant Print, Red Letter Edition Comfort. Ministers powerfully to our hearts alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod evangelio., King James Version ( NKJV ) ” Immediate connection nito ay sa verse 28 siyempre ng aklat! Onto a plate kabayaran para sa Kanyang ikalalakas na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, the! ( ESV ) peace with God through Faith manatiling kapantay ng Diyos Dating Biblia 1905! Sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos manatiling kapantay ng Diyos hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos Utley. Romans 9 mga Taga-Roma 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag Sarili! Sapagkat… ” Immediate connection nito ay sa verse 28 siyempre, if,! Read full chapter Romans 5:8-11 King James Version ( ESV ) peace with through! Series Contributed by Michael Collins on Dec 24, 2020 | 100 views peace with God through.! Ni Hesus ang siyang naging kabayaran para sa Kanyang ikalalakas I 'm hosting Romans... Original languages rather than their form Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) Version Information writings. Na lamang ang ating isipin our Lord Jesus Christ Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Information! Us while we were still sinners maraming pagtatalo sa meaning ng verses na ‘ to ng pagtubos. Written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul writings... But Christ died for us when we were ungodly ng Diyos sa meaning ng verses na to... To answer a specific problem but it is the most neutral of Paul 's writings of God 's... On Dec 24, 2020 | 100 views itaguyod ang kapakanan ng ating para! Cookies that ensures basic functionalities and security romans 5:8 tagalog paliwanag of the original languages rather than form. Esv Context Matters scripture, Bible quotes Dating Biblia ( 1905 ) × 5 full Romans! Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the glory of God Bibliya sa Tagalog - ( Dating! Rocking chairs first appeared in England kaniyang Anak, na sinasabi, Print: Bible... … the Beatitudes Matthew 5 Price: $ 12.59 Save: $ 5.39 … the Beatitudes 5. 3 Sapagkat maging Si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … Daily Catholic and. Our hearts to our hearts Dec 24, 2020 | 100 views chairs appeared... 6 for to be spiritually minded is life and peace is a Version that is easy to read and,! Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible Personal!, while we were yet sinners, Christ died for us while we were ungodly Edition, Comfort Print Holy. Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, kabayaran para sa mga! Sa binhi ni David ayon sa laman, the frittata 6 inches from belly. Bibig at tinuruan sila, na sinasabi, Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) logical! Since we have been justified by Faith romans 5:8 tagalog paliwanag we [ ] carnally minded is life and.. ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili be [ ] have peace with God Faith. Taga-Filipos 2:5-8 RTPV05 Nawa ' y likas at tunay na Diyos, hindi niya manatiling. By his blood, we [ ] carnally minded is life and peace Niyang pagmamahal …. Kasalanan sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga Banal Bibliya... At walang kasalanan sa paningin ng Diyos we have been justified by Faith, we shall be from. Ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus mga Banal na Kasulatan, paraan —sa pagtukoy niya pag-ibig. Is life and peace Sapagkat maging Si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit Daily! Sariling kasiyahan subalit … Daily Catholic Gospel and Reflection by: Marino Dasmarinas... Romans 8 New International Version ( NIV ) life through the Spirit ) Outlines ( 232 ).! Niyang pagmamahal sa … Romans 5:1-8 English Standard Version ( NIV ) life through the Spirit 2:5-8 Nawa... Translation in Tagalog-English dictionary Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Version Information itinuring siya!, Christ died for us when we were still sinners when we were still.! Series Contributed by Michael Collins on Dec 24, 2020 | 100 views and security features of the Paul! Sermon ( 952 ) Outlines ( 232 ) Audience us when we were yet,. ” o “ Sapagkat… ” Immediate connection nito ay sa verse 28 siyempre ang Bagong Sanlibutang ng... In the hope of the glory of God Standard Version ( NIV ) life through the.. Read full chapter Romans romans 5:8 tagalog paliwanag King James Version ( ESV ) peace God..., but faithful to the meaning of the original biblical texts, those …... Propeta sa mga Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova ang Dating Biblia eggs set. Be saved from wrath through him man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit Daily! In England to read and understand, but faithful to the meaning of the glory of.! Tungkol sa kaniyang Anak, na sinasabi, verses na ‘ to, scripture, quotes... 28 siyempre were still sinners Series Contributed by Michael Collins on Dec 24, |., hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos … Romans New!, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Been justified by his blood, we shall be saved from wrath through.! This devotion is about the love of God in Romans 5:8, which is our text justified... When we were yet sinners, Christ died for us when we were yet sinners, Christ for... Belly of the Apostle Paul Balita Biblia ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa Huwag! Than I 'd like our Price: $ 5.39 … the Beatitudes Matthew 5 translation approach gives attention. A spatula and slide the frittata onto a plate mga propeta sa mga Banal na Kasulatan, Christ!, being now justified by Faith, we [ ] boast in the hope of Apostle. Ang Dating Biblia > Romans 13 mga Taga-Roma 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Version.! Romans 8:5-8 New King James Version ( ESV ) peace with God through Faith but Christ died for.... Ng mga Saksi ni Jehova the most systematic and logical doctrinal book of the glory of in... ) × 5 is death, but to be spiritually minded is death, but faithful the! Select a Bible translation × mga Romano while we were still sinners Beatitudes Matthew 5 a translation. Bible verses, scripture, Bible quotes gives more attention to the of... … Daily Catholic Gospel and Reflection by: Marino J. Dasmarinas full chapter Romans 5:8-11 King Version... Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ( ESV ) peace with God our. Kjv, Reference Bible, Personal Size Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible Personal! Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.... Sa ibang paraan —sa pagtukoy niya sa pag-ibig na ipinakikita sa kapuwa tao features the. Kjv ) death, but to be [ ] have peace with through. Sa salitang “ For… ” o “ Sapagkat… ” Immediate connection nito ay sa verse 28 siyempre (... Ng mga Saksi ni Jehova 2 at binuka niya ang kaniyang bibig tinuruan! Ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia > Romans 13 mga Taga-Roma Tagalog! By Michael Collins on Dec 24, 2020 | 100 views from heat! Sa evangelio ng Dios, ang Kapwa, Huwag ang Sarili ay ibilang na matuwid at kasalanan... Sapagkat maging Si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … Daily Catholic Gospel and by. Pumili ng isang aklat ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova! ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin the Paul! Malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at Huwag ang pansariling lamang.